За активного сприяння «Карбон ЛТД» розроблена ефективна експрес-технологія оперативного вирішення екологічних, інженерно-геологічних і геолого-геофізичних задач, яка базується на геоелектричних, сейсмоакустичних і георадарних методах досліджень. Оригінальні геоелектричні методи є також основою ефективної і економічної технології (ноу-хау) «прямих» пошуків і розвідки покладів вуглеводнів.

Головна особливість технології.

«Прямі» пошуки горючих (нафта газ, газоконденсат, газогідрат) і рудних корисних копалин (золото, мідь, цинк, уран, і т.д.), а також води (питної, мінералізованою) і природних і техногенних водних потоків.
Застосування технології в процесі геологорозвідувальних робіт на нафту і газ, рудних корисних копалин і водоносних пластів дозволяє прискорити процес пошуків, а також підвищити його ефективність.

Широкомасштабне застосування мобільної технології при пошуках нафти і газу в країні дозволяє:

 • скоротити кількість непродуктивних свердловин при пошуковому і розвідувального буріння;

 • оперативно отримувати інформацію (контури поширення продуктивних горизонтів по площі, оцінки глибин залягання і потужностей продуктивних горизонтів, тип флюїду, що заповнює колектор, і т.д.) для попередньої оцінки запасів нафти і газу в межах виявлених родовищ вуглеводнів і нафто-газоперспективних площ;

 • в стислі терміни провести попередню оцінку перспектив нафтогазоносності мало вивчених регіонів країни з метою їх ранжування за черговістю проведення детальних пошукових робіт на нафту і газ, буріння;

 • отримувати оперативні оцінки перспектив нафтогазоносності ліцензійних блоків і площ, які пропонуються для геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки на торгах (аукціонах). Такі оцінки дозволять приймати об’єктивні і зважені рішення про стартової вартості ліцензійних об’єктів.

Технологія дозволяє оперативно:

 • виявити аномалії типу «поклад», які можуть бути обумовлені скупченнями вуглеводнів в розрізі, рудних корисних копалин, водоносних колекторів;

 • визначити глибини залягання і потужності нафто- і газоносних пластів, водоносних горизонтів, рудних тіл, і т.д .;

 • проводити в стислі терміни обстеження великих за площею і важкодоступних нафтогазоносних територій і рудоносних районів;

 • виконувати детальні польові роботи в межах окремих аномальних зон і перспективних об’єктів з метою вибору місць для закладення свердловин, попередньої оцінки запасів вуглеводнів, прийняття рішень про подальші напрямки геолого-геофізичних робіт та буріння;

 • знаходити і картувати в межах шахтних полів зони з підвищеним вмістом вільного газу (метану) в вугільних пластах і вміщають їх породах;

 • картувати соляні куполи і соленосних відкладення;

 • виявляти і простежувати надсолевого і підсольові (підкарнизні) поклади вуглеводнів;

 • картувати зони порушень і скупчень вуглеводнів в порушених частинах кристалічного фундаменту;

 • проводити пошуки нафти і газу з борта судна в морських і океанічних акваторіях;

 • виявляти і наносити на карту зони уранового зруденіння, а також визначати в межах закартовано аномальних зон глибини залягання і потужності уранових покладів зондуванням ВЕРЗ;

 • виявляти і простежувати за площею підземні водні потоки природного і техногенного походження, картувати водонасичені колектора.

 • провести попередню оцінку перспектив нафтогазоносності (рудоносності, водоносності) досліджуваних ділянок, площ і територій за допомогою спеціального методу.

Організація та проведення конференцій

1. IX Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 11‒14 травня 2010 р. (м. Київ)
2. X Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 10‒13 травня 2011 р. (м. Київ)
3. XІ Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 14‒17 травня 2012 р. (м. Київ)
4. XІI Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 13‒16 травня 2013 р. (м. Київ)
5. XІII Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 12‒15 травня 2014 р. (м. Київ)
6. XІV Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” 11‒14 травня 2015 р. (м. Київ)

Видання ТОВ “Карбон-ЛТДˮ (2010-2015 р.р.)

Монографії

 • Геологічні науки (геоінформатика). А.Е. Кулинкович, Н.А. Якимчук «Проблемы геоинформатики» / Центр менеджмента и маркетинга в области наук о Земле ИГН НАН Украины. – К.: ООО «Карбондруксервіс», ч. 9.― 2010. – 189 с. (Усл.п.л. 11,03) – Тираж 200 экз. – ISBN 966-95585-4-9.
 • Геологічні науки (геоінформатика). А.Е. Кулинкович, Н.А. Якимчук «Проблемы геоинформатики» / Центр менеджмента и маркетинга в области наук о Земле ИГН НАН Украины. – К.: ООО «Карбондруксервіс», ч. 10.― 2011. – 160 с. (Усл.п.л. 9,42) – Тираж 200 прим. – ISBN 966-95585-4-9.

Підручники, навчальні посібники

 • Геологічні науки. В.В. Калюжна, М.А. Якимчук «GEO-ENGLISH: навчальний посібник з англійської мови для аспірантів і наукових працівників у галузі геології та геофізики» / Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – К.: ТОВ “Карбондруксервіс”. – 2010. – 320 с. (18,67 ум.д.а). – наклад 300прим. ISBN 978-966-1692-01-4
 • Навчальний посібник для науковців. В.В.Калюжна, О.Й.Букрєєва, М.А.Якимчук «Scientists Converse and Communicate» / Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – К., ТОВ «Карбон ЛТД», 2011, 165 с. – ISBN 978-966-07-06.
 • Навчальний посібник з граматики англійського наукового тексту для студентів та науковців. В.В. Калюжна, М.А. Якимчук «A Science Reader’s Guide» /Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю НАН України. – К.: “Карбон ЛТД”, 2012. – 120 с. – ISBN 978-966-1692-11-3. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 17.10.12 № 1/11-16218).
 • Фізико-математичні науки. Миненко П.А., Корчагин И.Н., Якимчук Н.А. Фильтрационные методы устойчивых решений обратных задач гравиметрии и магнитометрии/ Національна академія наук України – Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Інституту геологічних наук, Міністерство освіти і науки України – Криворізький державний педагогічний університет. – К. : «Карбон ЛТД», 2013. – 312 с. (Обл. вид. арк. 19,20;Ум. друк. арк. 17,06).­– 300 прим.– ISBN 978-966-1692-12-0.

Періодичні видання

Журнали: Видавництво ТОВ «Карбон-Лтд»
 • «Геоінформатика» / НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – №1. – 2010 – 97 с. (ум.друк.аркушів 11,32); №2. – 2010 – 94 c.( ум.друк.аркушів 11,04); №3. – 2010 – 100 с. (ум.друк.аркушів 11,08); №4. – 2010 – 96 с. (ум.друк.аркушів 11,16).
 • «Геоінформатика» / НАН України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – №1. – 2011 – 84 с. (ум.друк.аркушів 9,77); №2. – 2011 – 88 c.( ум.друк.аркушів 10,35); №3. – 2011 – 90 с. (ум.друк.аркушів 10,58); №4. – 2011 – 98 с. (ум.друк.аркушів 11,39).
 • «Геоінформатика» / Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – №1(41). – 2012 – 83 с. (ум.друк.ар. 9,53); №2(42). – 2012 – 80 c. ( ум.друк.ар. 9,20); №3. – 2012 – 76 с. (ум.друк.ар. 8,63); №4. – 2012 – 91 с. (ум.друк.ар. 10,46
 • «Геоінформатика» (головний редактор чл.-кор. НАН України М.А. Якимчук), Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – №1(45).– 2013.– 92с. (ум.друк.аркушів 10,24); №2(46). –. 2013. – 84c.(ум.друк.аркушів 9,53); №3(47). – 2013 – 86с. (ум.друк.аркушів 10,0); №4(48) – 2013 – 96 с. (ум.друк.аркушів 11,28). Тираж – 200 прим.
 • «Геоінформатика» (головний редактор чл.-кор. НАН України М.А. Якимчук), Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – №1(49).–2014.–86с. (ум.друк.аркушів 9,88); №2(50).–2014.–82c. (ум.друк.аркушів 9,42); №3(51).– 2014 – 88с. (ум.друк.аркушів 10,23); №4.(52).– 2014. – 86 с. (ум.друк.аркушів 9,88).Тираж – 200 прим.
 • «Геоінформатика» (головний редактор чл.-кор. НАН України М.А. Якимчук), Національна академія наук України, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – №1(53).–2015.–84с. (ум.друк.аркушів 9,77); №2(54).– 2015. – 78c. (ум.друк.аркушів 9,18); №3(55).– 2015 – 82с. (ум.друк.аркушів 9,53); №4.(56).–2015.– 80 с. (ум.друк.аркушів 9,30).Тираж – 100 прим.
Збірники наукових праць
 • «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики»: зб.наук. пр. / Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН УКраїни. – 2010 (1 раз на рік). – 352 с. (ум.друк. арк. 20,53). – Наклад 200 прим.
 • «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики»: зб.наук. пр. / Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – 2011 (1 раз на рік). – 242 с. (ум.друк. арк. 14,07). – Наклад 200 прим.
 • «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики»: зб.наук. пр. / Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – 2012, вип. 9. – 216 с. (ум.друк. арк. 12,36).
 • «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики» (головний редактор М.А. Якимчук) : / зб.наук. пр. /Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – 2013, вип.10 (1 раз на рік). – 152 с. (ум.друк. арк. 8,78). – Тираж 200 прим.
 • «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики» (головний редактор М.А. Якимчук) : / зб.наук. пр. /Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – 2014, вип.11 (1 раз на рік). – 212 с. (ум.друк. арк. 12,20). – Наклад 200 прим.
 • «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики» (головний редактор М.А. Якимчук) : / зб.наук. пр. /Всеукраїнська асоціація геоінформатики, Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – 2015, вип.12 (1 раз на рік). – 175 с. (ум.друк. арк. 10,17). – Наклад 100 прим.

Товариство надає в аренду офісні приміщення. Офіси мають блочну структуру та розташовані на всіх дев’яти поверхах будинку. Площа одного блоку складає 200 квадратних метрів. Цього цілком достатньо для комфортної роботи організації середніх розмірів. Якщо така площа для Вас замала чи навпаки, завелика, є можливість оренди одночасно декількох блоків або частини блоку відповідно. Офіси мають зручне планування та складаються з 8-9 кабінетів. Всі офіси мають автономне отоплення, що забезпечує власна котельня.

Будинок розташований у центральному районі міста за адресою Лабораторний провулок 1, неподалік від станцій метро «Палац Культури «Україна» та «Печерська». Якщо Ви користуєтесь власним траспортом, то до Ваших послуг стоянка на 40 автомобілів поруч з будинком, яка розподіляється пропорційно між всіма орендарями.

До ваших послуг

Інтернет

Для наших існуючих та майбутніх клієнтів ми пропонуємо підключення до мережі інтернет по високошвидкісному виділеному отпичному каналу. Існуючий канал має достатню пропускну здатність для забеспечення доступом до мережі великих робочих груп (до 1Gbit). Ви зможете користуватися повним спектром інтернет-сервісів та ефективно вирішувати задачі для яких доступ до інтернету є необхідністю.

Телефонні лінії

Для Вашої зручності в будинок заведено цифрові телефонні лінії від Optima Telecom, Kyivstar та Укртелеком. Ви зможете взяти необхідну кількість телефонних номерів та працювати за тарифними планами провайдера зв’язку.

Кімната для переговорів

До Ваших послуг кімната для переговорів на 12 осіб. В кімнаті є все необхідне: гардероб, телевізор з цифровим телебаченням, повний набір столових приборів. Ми переконані, що оригінальність дизайнерських рішень, комфорт і зручність вам сподобаються.