ТОВ «Карбон ЛТД» засноване у 1994 році як правонаступник Державного інституту бізнесу, менеджменту та перепідготовки кадрів Держкомгеології України, який було створено в 1991 році на базі філії Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців Міністерства геології СРСР, що існував з 1984 року.

Основні напрямки діяльності:

  • Організація та проведення навчання фахівців з перспективних галузей народного господарства, геологічної галузі, бізнесу та менеджменту;
  • Виконання науково-дослідних робіт в геологічній галузі;
  • Видавнича діяльність.

В останні роки за підтримки товариства проведено такі семінари та міжнародні конференції: «Проблеми моніторингу «Геологічне середовище України», «Проблеми формування мінерально-сировинної бази України на основі техногенних відходів», «Економічна оцінка родовищ корисних копалин в умовах ринку», «Геоінформатика» та багато інших.

Товариство працює в багатьох напрямках та динамічно розвивається.